Sıkça Sorulan Sorular

YOL ÜSTÜ OTOPARK UYGULAMASININ AMACI NEDİR ?

Ø Trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzenini sağlamak.

Ø Uzun süreli parklanma yapılarak cadde ve sokakların işgal edilmesini önlemek.

Ø Kısa süreli parklanma yapmak isteyen sürücülere (alışveriş vs.) daha rahat park etme imkanı sunmak.

Ø Park alışkanlıklarını düzenleyerek, yanlış parklanmaların sayısını azaltmak.

Ø Otopark arama süreleri ile gürültü, ses ve hava kirliliğini azaltmak.

Ø Park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfını önlemek.

Ø Yasa dışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin oluşmasını önlemek.

Ø Yaşam kalitesini arttırmak.

YOL ÜSTÜ OTOPARK UYGULAMASI YASAL MI ?

Ø  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi kapsamında; ".............. yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

Ø  Kocaeli İli sınırları içerisindeki yol üstü otopark yerlerinin işletilmesi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin en son;

ü  Derince İlçesi için 12.01.2023 tarihli ve 14 sayılı,

ü  Gölcük İlçesi için 16.03.2023 tarihli ve 136 sayılı,

ü  İzmit İlçesi için 12.01.2023 tarihli ve 12 sayılı,

ü  Körfez İlçesi için 11.11.2021 tarihli ve 509 sayılı,

ü  Gebze İlçesi için 15.09.2022 tarihli ve 489 sayılı,

ü  Karamürsel İlçesi için 15.09.2022 tarihli ve 490 sayılı,

Meclis Kararları ile Belde A.Ş.'ye devredilmiştir.

EMSAL KARAR VAR MI ?

 

Ø Mahkeme: Samsun 1. İdare Mahkemesi

ü  Tarih: 23.01.2015

ü  Karar Sayısı: 2015/42

ü  İstemin Özeti: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen parkomat makineleri ile otopark işletilmesi hakkındaki yönetmeliğin iptali ve davacıdan tahsil edilen 10,00 TL'nin davacıya ödenmesi.

ü  Karar Özeti: Hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile yönetmeliğin iptaline ve hukuka aykırı bulunan yönetmeliğe dayanılarak davacıdan tahsil edilen 10,00 TL otopark ücretinin davacıya ödenmesine.

 

Ø Başkanlık: Danıştay 8. Daire

ü  Tarih: 16.11.2015

ü  Karar Sayısı: 2015/9956

ü  İstemin Özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 23.01.2015 günlü ve 2015/42 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması.

ü  Karar Özeti: Yönetmeliğin tümüyle iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına ve temyize konu kararın bozulmasına.

 

Ø Mahkeme: Samsun 1. İdare Mahkemesi

ü  Tarih: 15.06.2016

ü  Karar Sayısı: 2016/904

ü  İstemin Özeti: Dava konusu yönetmeliğin iptali ve davacının tazmin sisteminin kabulü yolundaki ilk kararda ısrar edilmesi.

ü  Karar Özeti: Bozma kararına uyulmayarak ilk kararda ısrar edilmesine.

 

Ø Kurul: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

ü  Tarih: 16.11.2015

ü  Karar Sayısı: 2018/1912

ü  İstemin Özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 15.06.2016 günlü ve 2016/904 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulmasına.

ü  Karar Özeti: Temyiz isteminin kabulüne ve Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 15.06.2016 günlü ve 2016/904 sayılı kararının bozulmasına.

 

Ø Mahkeme: Samsun 2. İdare Mahkemesi

ü  Tarih: 14.12.2015

ü  Karar Sayısı: 2015/1963

ü  İstemin Özeti: 14.04.2015 tarih ve 166 sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan "UKOME kararıyla belirlenen yollarda (cadde ve bulvarlarda) yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir" plan notu eklenmesine itiraz.

ü  Karar Özeti: Hukuku aykırılık bulunmadığından davanın reddine.

 

Ø Mahkeme: Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

ü  Tarih: 28.03.2017

ü  Karar Sayısı: 2017/82

ü  İstemin Özeti: İcra baskısı altında ödenen park ücretinin iadesi.

ü  Karar Özeti: Hukuku aykırılık bulunmadığından itiraz yolu kapalı olmak üzere davanın reddine.

 

Ø Mahkeme: İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

ü  Tarih: 13.02.2018

ü  Karar Sayısı: 2018/144

ü  İstemin Özeti: Otopark ücretlerinin tahsili amacıyla İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün takip dosyasına yapılan itiraz.

ü  Karar Özeti: İtirazın iptaline ve takibin devamına.

YOL ÜSTÜ OTOPARK YERLERİNİ VE ÜCRET TARİFELERİNİ KİM BELİRLİYOR ?

Ø Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi.

ÜCRET TARİFESİ NE KADAR VE UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

ÜCRET TARİFESİ (BİNEK ARAÇLAR)

ZAMAN

İZMİT

GEBZE

DERİNCE-KÖRFEZ-KARAMÜRSEL

0-1 SAAT

13,00 TL

11,00 TL

9,00 TL

1-2 SAAT

25,00 TL

20,00 TL

18,00 TL

2-3 SAAT

32,00 TL

28,00 TL

25,00 TL

ÜCRET TARİFESİ (MOTORSİKLETLER)

ZAMAN

İZMİT

0-1 SAAT

3,50 TL

1-2 SAAT

7,00 TL

2-3 SAAT

9,00 TL

Ø  Karamürsel İlhan Çınar Alanında Motorsikletler için günlük 10,00 TL sabit ücret uygulanır.

Ø  İzmit İlçesi Fethiye Caddesi dışında diğer ilçelerde motorsiklet park yeri bulunmamaktadır.

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

Ø  İzmit-Gebze-Derince Çalışma Günleri:

ü  Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi

ü  Pazar günleri çalışma yapılmaz.

Ø  Körfez Çalışma Günleri:

ü  Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma

ü  Cumartesi ve Pazar günleri çalışma yapılmaz.

Ø  Karamürsel Çalışma Günleri:

ü  Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cumartesi-Pazar

ü  Cuma günleri çalışma yapılmaz.

Ø  Çalışma Saatleri:

ü  09.00-18.00

Ø  Resmi Bayramlarda çalışma yapılır.

Ø  Ramazan Bayramında 3 gün , Kurban Bayramında 4 gün ve her yıl 1 Ocak tarihinde çalışma yapılmaz.

UYGULAMA BİLGİLERİ

DAYANAK

Ø  İlk 15 dakika ücretsizdir.

Ø  Ücretlere K.D.V. dahildir.

Ø  3 saatten sonra devam eden parklanmalarda her saat için 1 saatlik ücret tarifesi uygulanır.

Ø  Gazi ve Şehit Ailesi Yakınlarına ilk 3 saat ücretsizdir. Süre aşımı ücrete tabidir.

Ø  H sınıfı ehliyet ile kullanılan engelli araçları yer sınırı olmadan 3 saat süre ile ücretsiz faydalanır. Süre aşımı ücrete tabidir. Engelli aracı şerhi bulunan araç ruhsatı ve sürücü belgesinin parklanma esnasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ø  H sınıfı ehliyet ile kullanılmayan diğer engelli araçları sadece engelli araç park yerlerinden 3 saat süre ile ücretsiz faydalanır. Süre aşımı ücrete tabidir. Uygulama engelli aracının bizzat engelli tarafından kullanılması veya engelli aracının refakatçisi tarafından kullanıldığında engellinin araç içinde olması halinde geçerlidir. Engelli araçlarının bizzat engellinin kendisi tarafından kullanılmadan başka birisi tarafından kullanılmak suretiyle park yapması halinde söz konusu parklanmalar ücrete tabidir. Engelli aracı şerhi bulunan araç ruhsatı ve sürücü belgesinin parklanma esnasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu araçlar engelli park yeri haricindeki bölümlere park ettiğinde ise ücrete tabidir.

Ø  İlhan Çınar Alanında; Binek araçlar için günlük 15,00 TL, Motorsikletler için günlük 10,00 TL sabit ücret uygulanır.

Ø  19.10.2023 Tarih ve 514 Nolu K.B.B. Meclis Kararı

Ø  Yol üstü otopark uygulamasında genel olarak bir parkmetre sistemi kullanılmaktadır.

Ø  Parkmetre diğer bir tanımla parkometre olarak ifade edilmektedir.

Ø  Sistem, motorlu araçların ücretli olarak park edilmesini sağlamakta ve araç plakalarının online okunarak araç tanıma özelliği mantığıyla çalışmaktadır.

Ø  Araç park edildiğinde cihaza plaka tanımlanır ve aracın çıkış saatine kadar parklanma süresi otomatik olarak ücretlendirilerek ödeme kaydedici cihaz fişi verilmek suretiyle park ücreti tahsil edilir.

Ø  Araçların detaylı parklanma bilgileri parkmetre sistemi ile ayrıca kayıt altına alınarak takip edilmektedir.

Ø  Parklanma esnasında genel olarak araç sürücülerine Belde A.Ş. üniformalı görevli personel tarafından bir araç parklanma bilgi fişi verilir veya bu fiş aracın ön cam sileceğine iliştirilir. Bu fiş bir ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişi değildir.

Ø  Araç sürücülerinin yol üstü otopark yerlerinden ilk 15 dakikanın altında çıkış yapmaları halinde bu fiş görevli personele ibraz edilmek suretiyle park ücreti ödenmez. Süre aşımı ücrete tabidir.

Ø  Park ücretinin ödenmesi esnasında da bu fişin görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Görevli personel tarafından ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişi verilmek suretiyle park ücreti tahsil edilir.

Ø  Park ücretlerine araçların sigortası dahil değildir. Parklanma süresince araçlarda meydana gelebilecek hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

Ø  Parklanma süresince araçlarınızda değerli eşyalarınızı bırakmayınız. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmez.

Ø  Şüpheli işlem, talep vb. için 0 (262) 332 10 90 nolu telefondan veya parkomat@beldeas.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

GAZİ VE ŞEHİT AİLESİ YAKINLARINA YÖNELİK UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

Ø  Gazi ve Şehit Ailesi Yakınları yol üstü otopark yerlerinden ilk 3 saat ücretsiz faydalanabilir.

Ø  Süre aşımı ücrete tabidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Ø  Başvurular Belde A.Ş.'ye yazılı olarak yapılır.

Ø  Başvurular 1 (Bir) araç için değerlendirmeye alınır.

Ø  Tüm belgeler araç sahibi üzerine olmalıdır.

İSTENİLEN BELGELER

Ø  Araç ruhsat fotokopisi

Ø  Sürücü belgesi fotokopisi

Ø  Kimlik kartı fotokopisi

Ø  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca verilen tanıtım kartı fotokopisi

Ø  Silahlı Kuvvetler Beratı fotokopisi  (Şehit Ailesi Yakınları İçin)

ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

UYGULAMA BİLGİLERİ

DAYANAK

Ø  İlk 15 dakika ücretsizdir.

Ø  Ücretlere K.D.V. dahildir.

Ø  3 saatten sonra devam eden parklanmalarda her saat için 1 saatlik ücret tarifesi uygulanır.

Ø  H sınıfı ehliyet ile kullanılan engelli araçları yer sınırı olmadan 3 saat süre ile ücretsiz faydalanır. Süre aşımı ücrete tabidir. Engelli aracı şerhi bulunan araç ruhsatı ve sürücü belgesinin parklanma esnasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ø  H sınıfı ehliyet ile kullanılmayan diğer engelli araçları sadece engelli araç park yerlerinden 3 saat süre ile ücretsiz faydalanır. Süre aşımı ücrete tabidir. Uygulama engelli aracının bizzat engelli tarafından kullanılması veya engelli aracının refakatçisi tarafından kullanıldığında engellinin araç içinde olması halinde geçerlidir. Engelli araçlarının bizzat engellinin kendisi tarafından kullanılmadan başka birisi tarafından kullanılmak suretiyle park yapması halinde söz konusu parklanmalar ücrete tabidir. Engelli aracı şerhi bulunan araç ruhsatı ve sürücü belgesinin parklanma esnasında görevli personele ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu araçlar engelli park yeri haricindeki bölümlere park ettiğinde ise ücrete tabidir.

Ø  19.10.2023 Tarih ve 514 Nolu K.B.B. Meclis Kararı

HATALI PARKLANMA YAPMAM DURUMUNDA ÖDEYECEĞİM CEZA TUTARI NEDİR ?

Ø  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79 uncu maddesinde ; "Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti , yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idarelerin , büyükşehir belediyeleri" olduğu hükme bağlıdır.

Ø  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/ı maddesinde ; "İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek yasaktır" denilmektedir.

Ø  Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 115/B-3 maddesinde ; "Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etme halinde veya süresi dışında park etmek yasaktır" denilmektedir.

Ø  2024 Yılı Trafik Ceza Rehberi'nin 61/1-ı maddesinde ; "Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park eden sürücülere 690,00 TL cezai işlem uygulanır" denilmektedir.

Ø  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 02.10.2018 tarihli ve 2018/169 sayılı UKOME Kararında ; "Yol üstü otopark uygulaması yapılan ücretli otopark alanlarından faydalananlardan park ücretini ödemeyenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesine göre işlem yapılır" denilmektedir. 2024 yılı cezai işlem tutarı 2.052,00 TL dir.

Ø  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 2023/05-155 sayılı UKOME Kararı ile belirlenen "Yasak Yere Parktan Çekilen Araçlarla ilgili Araç Çekme Ücret Tarifesi" aşağıda belirtilmiştir.

YASAK YERE PARKTAN ÇEKİLEN ARAÇLARLA İLGİLİ

ÇEKME ÜCRETİ TARİFESİ

ARACIN CİNSİ

ÇEKME MÜDAHALE ÜCRETİ (TL)

KM BAŞINA ÇEKME ÜCRETİ (TL)

GÜNDÜZ

GECE

MOTORLU BİSİKLET , MOTORSİKLET

106,00 TL

128,00 TL

26,00 TL

TRAKTÖR , OTOMOBİL

128,00 TL

159,00 TL

26,00 TL

MİNİBÜS , KAMYONET , ARAZİ TAŞITI , RÖMORKLU TRAKTÖR

174,00 TL

196,00 TL

45,00 TL

KAMYON , OTOBÜS , ÇEKİCİ , RÖMORK , YARI RÖMORK , İŞ MAKİNASI VB. TAŞIT

257,00 TL

325,00 TL

48,00 TL

AÇIKLAMA

Ø  Ücretlere K.D.V. dahildir.

Ø  Km başına çekme ücreti alınır.

ÇALIŞMA SAATLERİ

KIŞ DÖNEMİ

YAZ DÖNEMİ

GÜNDÜZ

GECE

GÜNDÜZ

GECE

07.00-19.00

19.00-07.00

07.00-21.00

21.00-07.00

PARK BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK MI ?

Ø  Bu kişilerden haklarında yasal takip başlatılmadan önce faiz alınmayacağı gibi kendilerine taksitlendirme kolaylığı sağlanacaktır.

Ø  Park borcu bulunan ve ödememekte ısrar eden kişiler hakkında ise bu borçlar yasal faizi ve mahkeme masrafları ile birlikte tahsil edilecektir.