Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Amsterdam Belediyesi’nin 13.06.2001 tarihinde imzalamış oldukları işbirliği anlaşması kapsamında gerçekleştirilen Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İş Yeri Merkezi 2004 yılında açılmıştır. 


Merkez; İzmit Belediye sınırları içerisinde 5.600 m2 alan içerisinde inşa edilmiş olup 2.500 m2 kapalı kullanım alanı bulunmaktadır. Merkez Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır.  Merkezin ana faaliyet konusu iş elbiseleri dikim işleri olup merkez içindeki dikim atölyesinde ağırlıklı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı İştirakleri bünyesinde çalışan personeller için iş önlükleri, güvenlik kıyafetleri, servis kıyafetleri, sweat, iş tulumları, mont, kaban, t-shirt, penye, yelek, vb. üretilmektedir. Tüm bu ürünlerin yanısıra yine merkez işletiminde kişisel koruyucu donanım, termal konfor vb. ürünlerin tedarik edilmesi çalışmaları ayrıca yürütülmektedir.

choose image

AMAÇ 

Engelli insanlarımızın üretken bireyler olarak topluma ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayacak bir İş Yeri Merkezi oluşturmaktadır. Çalışma koşulları engellilere göre düzenlenmiş merkezde maaşlı ve sigortalı olarak çalışan engellilerin mesleki ve sosyal rehabilitasyon ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. 


MİSYON

Gülen Yüzler İş Yeri Merkezi olarak engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına olanak sağlayacak imkanları arttırmaktır. 


HEDEF 

Engellilerin mesleki ve sosyal rehabilitasyon ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek.

Merkezde deneyim kazanmış engellilerin farklı sanayi ve ticari kuruluşlarda istihdamının geliştirilmesi ve kendi işlerini kurmaları yönünde çalışmalar yürütmek. 

Kentteki engelli profilinin çıkarılmasına katkıda bulunmak.

Duyarlılık ve bilinç geliştirme çalışmalarında topluma mesajlar vermek.