İSG Politikası

Belde A.Ş. OSGB olarak insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve çalışanlarının sağlığına önem vererek, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı sürdürülebilirlik politikları çerçevesinde en önemli öncelikleri arasında görmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız aşağıdaki yer alan unsurlardan oluşmaktadır.

* İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve diğer şartlara uymak.
* Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımlarını sağlamak, eğitim vererek bu konuda çalışanlara yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
* Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak.
* Çalışanlarımızın maruz kalabileceği iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltmak ve ortadan kaldırmak.
* Hizmet verilen alanlarda sorumluluk alanı içerisinde bulunan çalışanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla rehberlik ve danışmanlık yapmak.
* İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin güncel mevzuat ve gelişmeleri takip ederek sürekli iyileştirmelerde bulunmak.