Personel İstihdamı Yönetimi

Belde A.Ş.; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerine saha çalışmalarında görev yapan nitelikli işgücü desteği sağlamaktadır. Belde A.Ş; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştirakleri arasında en fazla insan kaynağını bünyesinde bulunduran şirket olarak tüm bu çalışanların işe yerleştirme süreç desteği, işe giriş işlemleri, özlük, puantaj, bordro işlemleri, izin yönetimi, disiplin süreçleri ve işten çıkış süreç yönetimi gibi tüm konularda hizmet vermektedir.