SIKÇA SORULAN SORULAR

 • YOL ÜSTÜ OTOPARK UYGULAMASININ AMACI NEDİR ?

  » Trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzenini sağlamak

  » Uzun süreli parklanma yapılarak cadde ve sokakların işgal edilmesini önlemek

  » Kısa süreli parklanma yapmak isteyen sürücülere (alışveriş vs.) daha rahat park etme imkanı sunmak

  » Park alışkanlıklarını düzenleyerek, yanlış parklanmaların sayısını azaltmak

  » Otopark arama süreleri ile gürültü, ses ve hava kirliliğini azaltmak

  » Park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfını önlemek

  » Yasa dışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin oluşmasını önlemek

  » Yaşam kalitesini artırmak

 • YOL ÜSTÜ OTOPARK UYGULAMASI YASAL MI ?

  » 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi özetle;

  ".............. yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

  » Kocaeli İli sınırları içerisindeki yol üstü otopark yerlerinin işletilmesi ilgili kanun kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin en son;

  - Çayırova İlçesi için 12/11/2020 tarihli ve 413 sayılı,

  - Gebze İlçesi için 12/09/2019 tarihli ve 322 sayılı,

  - Körfez İlçesi için 11/11/2021 tarihli ve 509 sayılı,

  - Karamürsel İlçesi için 12/09/2019 tarihli ve 322 sayılı,

  - Derince İlçesi için 16/01/2020 tarihli ve 7 sayılı,

  - Gölcük İlçesi için 16/01/2020 tarihli ve 8 sayılı,

  - İzmit İlçesi için 12/03/2020 tarihli ve 97 sayılı Meclis Kararları ile Belde A.Ş.'ye devredilmiştir.

 • EMSAL KARAR VAR MI ?

  » Mahkeme: Samsun 1. İdare Mahkemesi

  Tarih: 23/01/2015

  Karar Sayısı: 2015/42

  İstemin Özeti: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2012 tarihli ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen parkomat makineleri ile otopark işletilmesi hakkındaki yönetmeliğin iptali ve davacıdan tahsil edilen 10,00 TL'nin davacıya ödenmesi

  Karar Özeti: Hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile yönetmeliğin iptaline ve hukuka aykırı bulunan yönetmeliğe dayanılarak davacıdan tahsil edilen 10,00 TL otopark ücretinin davacıya ödenmesine

  » Başkanlık: Danıştay 8. Daire

  Tarih: 16/11/2015

  Karar Sayısı: 2015/9956

  İstemin Özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 23/01/2015 günlü ve 2015/42 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması

  Karar Özeti: Yönetmeliğin tümüyle iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına ve temyize konu kararın bozulmasına

  » Mahkeme: Samsun 1. İdare Mahkemesi

  Tarih: 15/06/2016

  Karar Sayısı: 2016/904

  İstemin Özeti: Dava konusu yönetmeliğin iptali ve davacının tazmin sisteminin kabulü yolundaki ilk kararda ısrar edilmesi

  Karar Özeti: Bozma kararına uyulmayarak ilk kararda ısrar edilmesine

  » Kurul: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

  Tarih: 16/11/2015

  Karar Sayısı: 2018/1912

  İstemin Özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 15/06/2016 günlü ve 2016/904 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulmasına

  Karar Özeti: Temyiz isteminin kabulüne ve Samsun 1. İdare Mahkemesi'nin 15/06/2016 günlü ve 2016/904 sayılı kararının bozulmasına

  » Mahkeme: Samsun 2. İdare Mahkemesi

  Tarih: 14/12/2015

  Karar Sayısı: 2015/1963

  İstemin Özeti: 14/04/2015 tarih ve 166 sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan "UKOME kararıyla belirlenen yollarda (cadde ve bulvarlarda) yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir" plan notu eklenmesine itiraz

  Karar Özeti: Hukuku aykırılık bulunmadığından davanın reddine

  » Mahkeme: Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

  Tarih: 28/03/2017

  Karar Sayısı: 2017/82

  İstemin Özeti: İcra baskısı altında ödenen park ücretinin iadesi

  Karar Özeti: Hukuku aykırılık bulunmadığından itiraz yolu kapalı olmak üzere davanın reddine

  » Mahkeme: İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

  Tarih: 13/02/2018

  Karar Sayısı: 2018/144

  İstemin Özeti: Otopark ücretlerinin tahsili amacıyla İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün takip dosyasına yapılan itiraz

  Karar Özeti: İtirazın iptaline ve takibin devamına

 • YOL ÜSTÜ OTOPARK YERLERİNİ VE ÜCRET TARİFELERİNİ KİM BELİRLİYOR ?

  » Büyükşehir Belediyeleri'nin UKOME BAŞKANLIKLARI

 • ÜCRET TARİFESİ NE KADAR VE UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

  » Dayanak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 22/12/2021 tarih ve 2021/05-0149 sayılı UKOME Kararı

  » Uygulama Bilgileri:

  YOL ÜSTÜ OTOPARK YERLERİ ÜCRET TARİFESİ


  ZAMAN


  İZMİT


  GEBZE


  DİĞER İLÇELER

  0 - 1 SAAT

  7,00 ₺

  6,00 ₺

  5,00 ₺

  1 - 2 SAAT

  14,00 ₺

  11,00 ₺

  9,50 ₺

  2 - 3 SAAT

  18,00 ₺

  15,50 ₺

  14,00 ₺

  - Ücretlere K.D.V. dahildir.

  - İlk 15 dakikalık parklanmalarda ÜCRET ALINMAZ.

  - Araç sürücülerinin araçlarını ilk park ettikleri sırada kendilerine bir ARAÇ PARKLANMA BİLGİ FİŞİ verilir.

  - Bu fiş ÜCRET TAHSİL FİŞİ değildir.

  - 3 saati geçen parklanmalarda her saat için ilave olarak 1 SAATLİK PARK ÜCRETİ alınır.

  - Park ücreti ödenirken ARAÇ PARKLANMA BİLGİ FİŞİ görevlilere ibraz edilerek ödeme kaydedici cihaz fişi karşılığında ödeme yapılır.

  - KARAMÜRSEL İLÇESİ İLHAN ÇINAR ALANINDA gün boyu SABİT ÜCRET uygulaması yapılır. Günlük parklanma ücreti 5,00 ₺'dir.

  - Sürücüler şüphelendikleri durumlarda 0 (262) 332 10 90 numaralı irtibat telefonundan şikayetlerini iletebilir.

  » Diğer Bilgiler:

  - Yol üstü otopark işletiminde PAZAR GÜNLERİ (Karamürsel İlçesi Cuma günü) , RAMAZAN BAYRAMINDA 3 GÜN, KURBAN BAYRAMINDA 4 GÜN ve HER YIL 1 OCAK TARİHİNDE genel olarak uygulama yapılmaz.

  - Yol üstü otopark işletiminde RESMİ BAYRAMLARDA uygulama yapılır.

  - Yol üstü otopark işletiminde çalışma saatleri genel olarak 08:30 - 20:30 arasıdır.

  - Çalışma saatlerinde İLÇE BAZLI esneklik olabilir.

 • GAZİ VE ŞEHİT AİLESİ YAKINLARINA YÖNELİK UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

  » GAZİ VE ŞEHİT AİLESİ YAKINLARINA ait araçlar yol üstü araç otopark yerlerinden 3 SAAT ÜCRETSİZ olarak faydalanabilir. Süre aşımı ücrete tabidir.

  Dayanak: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 22/12/2021 tarih ve 2021/05-0149 sayılı UKOME Kararı

  » Uygulama Bilgileri:

  1. Başvurular Belde A.Ş.'ye yazılı olarak yapılır.

  2. Başvurular 1 adet binek araç için değerlendirmeye alınır.

  3. Tüm belgeler araç sahibi üzerine olmalıdır.

  » İstenilen Belgeler:

  1. Araç ruhsat fotokopisi

  2. Sürücü belgesi fotokopisi

  3. Nüfus cüzdan fotokopisi

  4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca verilen tanıtım kartı fotokopisi

  5. Silahlı Kuvvetler Beratı fotokopisi (Şehit Ailesi Yakınları için)

 • ENGELLİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ İÇİN UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

  » Uygulama Bilgileri:

  1. Engelli aracı, aracın engelli tarafından kullanılması veya engelli aracını refakatçisi kullandığında engellinin araç içinde olması halinde ÜCRETSİZ faydalanabilir. (2019/194 sayılı K.B.B. Ukome Kararı)

  2. Engelli aracı, tahsis edilen engelli park yeri haricindeki bölümlere park ettiğinde ücret tarifesine tabidir.

  (2021/05-0149 sayılı K.B.B. Ukome Kararı)

  Not: Parklanma sırasında "Engelli Aracı" şerhi bulunan araç tescil (ruhsat) ve kimlik belgesinin görevli personellere ibraz edilmesi talep edilir.

 • HATALI PARKLANMA YAPMAM DURUMUNDA ÖDEYECEĞİM CEZA TUTARI NEDİR ?

  » 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61/i maddesinde; "İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek yasaktır" denilmektedir.

  » Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 115/B-3 maddesinde; "Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etme halinde veya süresi dışında park etmek yasaktır" denilmektedir.

  » 2022 Yılı Trafik Ceza Rehberi'nin 61/1-ı maddesinde; "Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park eden sürücülere 196,00 ₺ cezai işlem uygulanır" denilmektedir.

  » Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 02/10/2018 tarihli ve 2018/169 sayılı UKOME Kararında; "Yol üstü otopark uygulaması yapılan ücretli otopark alanlarından faydalananlardan park ücretini ödemeyenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. maddesine göre işlem yapılır" denilmektedir. 2022 yılı cezai işlem tutarı 581,00 ₺'dir.

  » Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 2021/01 sayılı UKOME Kararı ile belirlenen "ARAÇ ÇEKME ÜCRET TARİFELERİ" aşağıda belirtilmiştir.


  ARACIN CİNSİ

  ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ (₺)


  KM BAŞINA ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ (₺)

  Gündüz

  Gece

  MOTORLU BİSİKLET

  MOTOSİKLET

  44,00 ₺

  50,00 ₺

  10,00 ₺ (KM BAŞINA)

  TRAKTÖR

  OTOMOBİL

  50,00 ₺

  63,00 ₺

  10,00 ₺ (KM BAŞINA)

  MİNİBÜS

  KAMYONET

  ARAZİ TAŞITI


  69,00 ₺


  76,00 ₺


  18,00 ₺ (KM BAŞINA)

  RÖMORKLU TRAKTÖR

  KAMYON

  TANKER

  OTOBÜS

  ÇEKİCİ (TIR)

  YARI RÖMORK, RÖMORK İŞ MAKİNESİ VB. TAŞITLAR
  100,00 ₺
  125,00 ₺
  19,00 ₺ (KM BAŞINA)

 • PARK BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK MI ?

  » Bu kişilerden haklarında YASAL TAKİP başlatılmadan önce faiz alınmayacağı gibi kendilerine TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI sağlanacaktır.

  » Park borcu bulunan ve ödememekte ısrar eden kişiler hakkında ise bu borçlar YASAL FAİZİ ve MAHKEME MASRAFLARI ile birlikte tahsil edilecektir.