SIKÇA SORULAN SORULAR

 • PARKOMATLI OTOPARK UYGULAMASININ AMACI NEDİR?

  » Trafik yoğunluğunu azaltarak, trafik düzenini sağlamak

  » Uzun süreli parklanma yapılarak cadde ve sokakların işgal edilmesini önlemek

  » Kısa süreli parklanma yapmak isteyen sürücülere (alışveriş vs.) daha rahat park etme imkanı sunmak

  » Park alışkanlıklarını düzenleyerek, yanlış parklanmaların sayısını azaltmak

  » Otopark arama süreleri ile gürültü, ses ve hava kirliliğini azaltmak

  » Park yeri ararken kaybedilen zaman ve yakıt israfını önlemek

  » Yasa dışı yollar ve yöntemler ile otopark ücretlerinin tahsil edildiği yerlerin oluşmasını önlemek

  » Yaşam kalitesini artırmak

 • PARKOMATLI OTOPARK UYGULAMASI YASAL MI?

  » 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi özetle;

  ".............. durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek" Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

  » 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79 uncu maddesi özetle; "Karayolu üzeri park yerindeki araçlar için park ücreti, yetki ve sorumluluk alanına göre park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilen gerçek veya tüzel kişilerce alınabilir. Bunlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi herhangi bir şekilde park ücreti alamaz. Erişme kontrollü karayolları (otoyol-ekspresyol) hariç olmak üzere büyükşehirlerde yetkili idarelerin, büyükşehir belediyeleri" olduğu hükme bağlıdır.

 • EMSAL KARAR VAR MI ?

  » T.C. Samsun 2. İdare Mahkemesi, 2015/893 Esas ve 2015/1963 no.lu Kararı özetle;

  "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79 uncu maddelerinde belirtilen hükümler gereği karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hak ve yetkilerine sahip olan Davalı İdarenin sahip olduğu bu yetki kapsamında aldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planına "UKOME Kararıyla belirlenen yollarda (cadde ve bulvarlarda) yol üstü otopark uygulaması, ayrıca imar planı değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir." plan notu eklenmesine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/04/2015 tarihli ve 166 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır." kapsamında DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir.

  » Danıştay 8. Daire Başkanlığı, 2015/3515 Esas ve 2015/9956 no.lu Kararı özetle;

  "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 79 uncu maddelerinde belirtilen hükümler gereği yetkili İdarelerin Büyükşehir Belediyeleri" olduğu ve uygulamanın tümüyle iptalinde HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞINA karar verilmiştir.

  » T.C. Samsun 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/186 Esas ve 2017/82 no.lu Kararı özetle;

  "..... ihtiyaç duyulduğunda yol genişliği, trafik güvenliği ve diğer yönlerden sakıncalar taşımayan karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hususlarında dava dışı İdarenin yetki ve görevinin bulunduğu, park ve parkomatların işletilmesi hakkının Davalı şirkete bırakıldığı ve dava konusu park ücretlerinin de hukuki varlığını koruyan UKOME Kararı uyarınca alınmış olmasına göre de Davacının davasının itiraz yolu kapalı olmak üzere" DAVANIN REDDİNE karar verilmiştir.

 • PARKOMATLI OTOPARK YERLERİNİ VE ÜCRET TARİFELERİNİ KİM BELİRLİYOR?

  » Büyükşehir Belediyeleri'nin UKOME BAŞKANLIKLARI

 • ÜCRET TARİFESİ NE KADAR VE UYGULAMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

  » Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 11.07.2017 tarih ve 2017/183 UKOME Kararı gereği Kocaeli İli genelindeki İlçe bazlı ücret tarifeleri aşağıda belirtilmiştir.

  PARKOMATLI OTOPARK YERLERİ ÜCRET TARİFESİ

  ZAMAN

  İZMİT PARKOMAT ÜCRETİ (TL)

  GEBZE PARKOMAT ÜCRETİ (TL)

  DİĞER İLÇELER PARKOMAT ÜCRETİ (TL)

  0 - 1 SAAT

  5,00 TL

  4,00 TL

  3,50 TL

  1 - 2 SAAT

  10,00 TL

  7,50 TL

  6,50 TL

  2 - 3 SAAT

  13,00 TL

  11,00 TL

  9,50 TL

  » Sürücülerin araçlarını ilk park ettikleri sırada kendilerine bir ARAÇ BİLGİ FİŞİ verilmektedir.

  » Bu fiş TAHSİLAT FİŞİ değildir.

  » İlk 15 (OnBeş) dakikalık parklanmalarda ÜCRET ALINMAZ.

  » 3 (Üç) saati geçen parklanmalarda her saat için ilave olarak 1 (BİR) SAATLİK PARK ÜCRETİ ALINIR.

  » Ücret ödenmesi gereken durumlarda ARAÇ BİLGİ FİŞİ görevlilere ibraz edilerek ödeme kaydedici cihaz fişi karşılığında ödeme yapılır.

  » Sürücüler şüphelendikleri durumlarda 0 (262) 332 10 90 no.lu irtibat telefonundan şikayetlerini iletebilir.

 • HATALI PARKLANMA YAPMAM DURUMUNDA ÖDEYECEĞİM CEZA TUTARI NEDİR ?

  » 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61.Maddesi “I” fıkrası; "Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında" park etmek yasaktır.

  » Karayolları Trafik Yönetmeliğin 115/B-3 fıkrası; "Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etme halinde veya süresi dışında" park etmek yasaktır.

  » 2017 Trafik Ceza Rehberi 61/1-ı fıkrası; "Hatalı park ceza tutarı 95,00 TL" dir.

  » Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 11.07.2017 tarih ve 2017/183 no.lu UKOME Kararı; "Parkomatlı park yerlerinde en çok 3 (Üç)saat parklanma yapılabilir. 3 (Üç) saatten fazla park eden araçlar trafik görevlisi marifetiyle çektirilir."

  » Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığı'nın 16.08.2016 tarih ve 2016/186 no.lu UKOME Kararı gereği "ARAÇ ÇEKME ÜCRET TARİFELERİ" aşağıda belirtilmiştir.

  ARACIN CİNSİ

  ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ (TL)

  KM BAŞINA ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ (TL)

  Gündüz

  Gece

  MOTORLU BİSİKLET

  MOTOSİKLET

  35,00 TL

  40,00 TL

  8,00 TL (KM BAŞINA)

  TRAKTÖR

  OTOMOBİL

  40,00 TL

  50,00 TL

  8,00 TL (KM BAŞINA)

  MİNİBÜS

  KAMYONET

  ARAZİ TAŞITI

  55,00 TL

  65,00 TL

  10,00 TL (KM BAŞINA)

  RÖMORKLU TRAKTÖR

  KAMYON

  TANKER

  OTOBÜS

  ÇEKİCİ (TIR)

  YARI RÖMORK, RÖMORK İŞ MAKİNESİ VB. TAŞITLAR

  80,00 TL

  100,00 TL

  15,00 TL (KM BAŞINA)

 • PARK BORCUNU ÖDEMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK MI?

  » Bu kişilerden haklarında yasal takip başlatılmadan önce faiz alınmayacağı gibi kendilerine taksitlendirme kolaylığı sağlanacaktır.

  » Park borcu bulunan ve ödememekte ısrar eden kişiler hakkında ise bu borçlar yasal faizi ve mahkeme masrafları ile birlikte tahsil edilecektir.