DUYURULAR

Önceki Sonraki
Kocaeli Tıp İle Hizmet Protokolü
Belde A.Ş. ve Özel Kocaeli Tıp Merkezi arasında 05.12.2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren 1 yıl süreli sağlık hizmeti protokolü yapıldı. ...  Devamı
Otopark Ücret Tarifeleri Yenilendi
Açık ve Kapalı Otopark Ücret Tarifeleri Yenilendi....  Devamı

İhale İlanları » İhale İlanı

İhale İlanı

İHALE İLANI

1) İhaleyi Yapan İdare: Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

a) Adresi: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü; Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, No:40 İzmit/KOCAELİ b) Telefon No: 0 (262) 335 13 07 - 0 (262) 335 15 88 c) Faks No: 0 (262) 335 55 40 - 0 (262) 335 41 86 d) web/e-mail: www.beldeas.com / bilgi@beldeas.com

2) İhalenin Konusu ve Usulü: Kocaeli İli sınırları içinde olup, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde/tasarrufunda bulunan iş yerinin; Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetler Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun  35/a, 36 ve devamı maddeleri kapsamında "Kapalı Teklif Usulü" yapılacak ihale ile işletilmesinin kiraya verilmesi işidir.

3) İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri: İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte; Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü; Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ adresinde ve Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4) Diğer Bilgiler: İhalesi yapılacak iş yerinin; adresi, cinsi, kullanım alanı, kiralama süresi, aylık ve toplam tahmin edilen kira bedeli, geçici teminat bedeli, ihale şartnamesi satış bedeli, tekliflerin son teslim tarihi ve saati, ihalenin tarihi ve saati vb.” hususundaki bilgiler aşağıda belirtilmiştir..

İhale Şartnamesinin Bedelsiz Olarak Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü); Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit/KOCAELİ

İŞ YERİNE VE İHALEYE AİT BİLGİLER

S/N

İş Yerinin Adresi

İş Yerinin Cinsi

İş Yerinin Kullanım Alanı

Kiralama Süresinin Başlangıç ve                                                   Bitiş Tarihi

Kiralama Süresi

Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli                     

Tahmin Edilen Toplam Kira Bedeli                      

Geçici Teminat Bedeli        

Geçici Teminatın Geçerlilik Süresi

İhale Şartnamesi Satış Bedeli                     

Tekliflerin            Son Teslim Tarihi ve Saati

İhalenin Tarihi             ve                      İhale Saati

1

Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Bağdat Caddesi, Doğu Kışla Gençlik Parkı İçi,  (Havuz Üzerinde Bulunan ve Otağ Çadır Sistemine Göre Yapılmış İşYeri) No: 114 İzmit/KOCAELİ

Kafeterya, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis

Kapalı: 264,00  m2                                           Açık: 0,00 m2

Toplam: 264,00 m2

01/03/2017                                      -                                         28/02/2019

2 (İki) Yıl

1.630,00 ₺             +                      % 18 K.D.V.

39.120,00 ₺             +                      % 18 K.D.V.

1.173,60 ₺ (Oran % 3)

Süresiz

6.000,00 ₺                           (% 18 K.D.V. Dahil)

21/02/2017 Salı Gününe ve Saat 10:00’a kadar

21/02/2017 Salı Günü ve Saat 10:00’da
6)İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Teminat ve Belgeler:

1) Gerçek Kişilerden:

   a) Kanuni ikametgah sahibi olmak. b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek. c) İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) d) İdareye borcu olmadığına ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) e) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge. (Asıl/Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra ve Takip Şube Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) f) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) veya Süresiz Geçici Teminat Mektubu. (Asıl/Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) g) Noter onaylı imza beyannamesi. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) h) Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesi. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) i) Ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) i) Ortak girişim olması durumunda ortakları oluşturan gerçek kişilerin her birinin; a), b), d), e), g), h), j), k), l), m), n) ve o) bentlerinde belirtilen belgeleri yine ilgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle ayrıca Asıl olarak temin etmesi gerekmektedir.) j) İlgili Muhtarlıklardan ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı ikametgah belgesi. (Asıl) k) İlgili Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı nüfus kayıt örneği belgesi. (Asıl) l) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri'nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin onaylı belge. (Asıl) m) İlgili Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak borcu ya da kaydı olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin onaylı belge. (Asıl) n) İlgili Adliyelerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı adli sicil belgesi. (Asıl) o) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2) Tüzel Kişilerden:

   a) Kanuni ikametgah sahibi olmak. b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek. c) İhale şartnamesi bedelinin ödendiğine ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) d) İdareye borcu olmadığına ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) e) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin belge. (Asıl/Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra ve Takip Şube Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) f) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge. (Asıl/Belde A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü’nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) veya Süresiz Geçici Teminat Mektubu. (Asıl/Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) g) Noter onaylı imza sirküleri. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) h) Vekaleten katılım olması halinde İstekli adına ihaleye katılacak olan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile vekilin yine noter onaylı imza beyannamesi. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) i) Ortak girişim olması durumunda noter onaylı ortak girişim beyannamesi. (Asıl/İlgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacaktır.) Ortak girişim olması durumunda ortakları oluşturan tüzel kişilerin her birinin; a), b), d), e), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q), r) ve s) bentlerinde belirtilen belgeleri yine ilgili Noterliklerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle ayrıca Asıl olarak temin etmesi gerekmektedir.) j) İlgilisine göre Ticaret, Sanayi ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları siciline kayıtlı olduğuna ilişkin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı Oda Sicil Kayıt Belgesi. (Asıl) k) İlgilisine göre Ticaret, Sanayi ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı faaliyet belgesi. (Asıl) l) Ticaret Sicili Gazetesi. (Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "Aslının Aynıdır" şeklinde onaylanarak ilk ilan tarihi itibariyle İstekliye verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.) m) Vergi Levhası Fotokopisi. n) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri'nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak borcu olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin onaylı belge. (Asıl) o) İlgili Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak borcu olmadığına veya borcun yapılandırıldığına ilişkin onaylı belge. (Asıl) p) İlgili Adliyelerden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı adli sicil belgesi. (Asıl/Tüzel kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) q) İlgili Muhtarlıklardan ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı kanuni ikametgah adresine ilişkin belge. (Asıl/Tüzel kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) r) İlgili Nüfus Müdürlüklerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle alınacak onaylı nüfus kayıt örneği belgesi. (Asıl/Tüzel kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.) s) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Tüzel kişiliğin imza yetkilisinin/yetkililerinin olmalıdır.)  

3) Diğer Hususlar:

a) Posta ile gönderilen tekliflerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Belde A.Ş. Genel Müdürlüğü (Ticaret Müdürlüğü); Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı No: 40 İzmit/KOCAELİ adresine ulaşması gerekmektedir. b) Tekliflerin yukarıda belirilen tarih ve saate kadar İdareye ulaşmaması durumunda teklifler değerlendirmeye alınmaz. c) İsteklilerin veya İsteklilerin imza yetkilisi bir vekilinin ihalede bulunması artırma turlarına katılım için zorunludur. d) İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17 inci maddesinin 1 inci fıkrası a) bendi hükmü gereği ilan olunur.

Bu Sayfayı Arkadaşınıza Önerin
Lütfen Resimdeki kodu yazınız